FILOZOFIE


Pokud jste se někdy dostali do problému za to, že jste řekli pravdu, pak máme něco společného. Od svých 6 let jsem kolem sebe na všechny strany vytruboval co jsem si myslel. A protože jsem takovým zůstal, potřeboval jsem se jistým věcem naučit.

Ale doba pokročila: my tzv. "dospělí" už nežijeme v éře dětských obrazů a emocí, ale v éře dospěle falešných či spíše bez obsažných obrazů a emocí. Máme internet a v televizi 150 programů, kolem planety rotují tuny informací - ale dozvídáme se to podstatné o světě, ve kterém žijeme???

Revoluce je dnes zveřejnit podstatnou pravdivou informaci tak, aby měla šanci něco změnit: tím, že budete moci svobodně vidět svá rozhodnutí. A to je můj new image. Pokud chcete řešení, pak jde o to naučit se poznat sám sebe, co by INFORMACI. Chce to, ale odvahu.

A opravdová odvaha znamená dát v sázku něco, co jste až dosud považovali za zcela nezbytné k životu. Opravdová odvaha se pozná, až když dá někdo v sázku svůj zaběhnutý životní styl. Za úspěchem se nelze honit; úspěch přilákáte tím, jaký z vás bude ČLOVĚK.

"Aby se ti něco (v životě)změnilo, budeš se muset změnit." - Earl Shoaff
"Forthings to change for you, you'll have to change." - EarlShoaff

----------------------------------------------------------------
Tato stránka vznikla za použití myšlenek Annette Simmons a Michaela Fialy.