KONKRÉTNĚ


MAKE-UP & STYL & IMAGE & ARCHETYPY & PROVÁZENÍ & TONGLEN & VODA & ZRCADLENÍ & KŘIŽOVATKA ŽIVOTA & HLEDÁNÍ SMĚRU & COLOR MARKETING - to vše vám mohu nabídnout v seminářích, workshopech, sezeních, procházkách či setkáních. Vždy pouze individuálně a na míru.

+ 360 foto či 3D scanning vašeho objektu, firmy, osoby

📍➖➖➖➖➖➖➖➖🔺🔻➖➖➖➖🎶➖➖➖➖

WITCHER WIZARD WANBLI - tak mi říkají mí přátelé.

Witcher - "zaklínač", proto, že když jsem od mala něco řekl, stalo se to. Síla slova, kterou používáme je mocnější než si běžně uvědomujeme.

Wizard Crossroads - "čaroděj křižovatek", to proto, že umím proměňovat nepochopitelné v pochopitelné – a to je atributem čaroděje. A já potkávám lidi především, když se dostanou na jednu ze svých životních křižovatek. A aby se ten okamžik rozhodnutí mohl uskutečnit, na to mnohdy nezbývá energie. Já ji jako čaroděj umím najít. Ve vás. Vaši vlastní. Čaroděj energii nevlastní. Je živ jejím uvědoměním a tím i svou proměnou. A ta má vždy dvě stránky. Jedna se pokouší dostávat se do vlastní hloubky za poznáním LÁSKY, kde nachází smysl života i s jeho stíny. Druhá je pak bojovníkem MOCI, který když uvěří ve vlastní lásku, musí jen dávat pozor na to, aby jej nepřemohla pýcha. A stejně jako neexistuje bílá a černá magie, neexistuje správná ani špatná cesta. Existuje jenom cesta.

Wanbli proto, že to v nářečí Sioux Oglala znamená "orel" a je to mé indiánské jméno. Celé zní Wanbli Wačípí - "ten, co tančí s orly". Asi proto, že správný čaroděj s lidmi nikdy hloupě nemanipuluje, ale umí v pravý čas překvapit svým originálním nápadem. Řešením. A to znamená vyletět vysoko nad svou obvyklou úroveň vnímání. Proto k tomu používám řízenou imaginaci Alberta Jodorovského = PSYCHOMAGIE.


Všichni se stále rozhodujeme o tom, jak dál. A jsme vlastně skoro stále na křižovatce života. Pak je pro nás důležité mít silnou sadu morálních standardu, které jsou důležité v tom, jak jednat s ostatními a jak chcete, aby bylo zacházeno s Vámi. Moje hodnoty o mě říkají, že:

► Přijímám odpovědnost za své činy a jsem rád, když ostatní dělají to stejné.
► K ostatním jsem ohleduplný a ochranářský. Aspoň na počátku. Šanci má každý.
► Rád se ujišťuji, že mnou sdělované informace jsou jasně pochopené a vyjádřené.
► Myslím nápaditě a využívám své kreativity k tomu, produkovat nové nápady.
► Chci být efektivní ve své práci a co nejlépe využívám svůj čas.
► Vynakládám vědomé úsilí na to, abych vyslechl a zvážil názory ostatních.
► Klíčové faktory pro můj život a další spolupráci se mnou jsou důvěra a spolehlivost.
► Vidím příležitosti a možnosti tam, kde je druzí nevidí a mám energii pro kroky potřebné k tomu, se tam dostat.
► Hledám rovnováhu tím, že usiluji o udržení harmonie ve všech aspektech svého života.
► Zkušenost mi dodává vhled a porozumění, umožňuje mi jasně myslet a vést ostatní. Příkladem. Protože každý jdeme svou cestou za svým cílem.


A jen to, co sem se naučil a poznal já sám, to mohu zkusit naučit i vás. Opravdový čaroděj nemá nic, co by vás naučil v konvenčním slova smyslu, nemá nic, co by vám předal - žádné nové informace, názory ani pravidla chování. Jeho jediným úkolem je pomoci vám odstranit všechno, co vás odděluje od reality toho, čím už jste a co už v hloubi duše víte. Jsem tu je tu proto, abych vám odhalil onen rozměr vnitřní hloubky, které se říká klid.📍➖➖➖➖➖➖➖➖🔺🔻➖➖➖➖🎶➖➖➖➖

💦 MEDITACE VODY - Jádrem meditace metody vody není blok tělesné energie prorazit a "zničit", ale rozpustit a přijmout a uvolnit jej mimo tělo. Neboli uvolnit energii svázanou v těle (většinou našim lpěním, ať vědomým či nevědomým), aby byla svobodná a schopná se spojit s jednotou = s Taem (a opět ji nechat možnost se rozhodnout tělo buď opustit a nebo v něm zůstat, to ji však pak musíme umět přijmout za svou).


Meditace vody vám může pomoci:
 • odblokovat energetické síly, jenž brání k dosažení toho, co hledáte

📍➖➖➖➖➖➖➖➖🔺🔻➖➖➖➖🎶➖➖➖➖

 TONGLEN - Tak, co ZKUSILI JSTE NĚKDY jaké to je, dýchat pro sebe a zároveň i pro druhé? Tohle není politika, náboženství, sekta, komunita či filozofický směr. To je jednoduchý návod k tomu, co můžete dělat pro sebe i druhé lidi každý den, každý okamžik svého života ...

Tonglen vám může pomoci:
 • v momentech osobních krizí
 • při hledání zdroje energie, který vás může posunout dále
 • při pomoci sobě či svým bližním

📍➖➖➖➖➖➖➖➖🔺🔻➖➖➖➖🎶➖➖➖➖

☯ HLEDÁNÍ ARCHETYPŮ - Hledáte-li CESTU SAMI k SOBĚ, pak pracujete se svými ARCHETYPY. Mě v jejich hledání pomohla cesta filosofie Tao.

Archetypy jsou formy lidského vnímání a prožívání světa spočívající na instinktivním základě. Jsou to obrazy určitých tendencí a sil přítomných v nás, vnitřních instinktivních struktur, které jsou nám vrozené, ale nejsou vědomé. Tyto spontánně se vynořující obrazy instinktů, jsou zakotveny ve zvláštnostech živého organismu a existují patrně i ve zvířatech. Vstupem do lidského světa nabyly nových, lidských, komplikovanějších forem. V tomto smyslu jsou ne-li věčné, tak alespoň tak staré jako člověk a vyvíjejí se jen pokud se vyvíjejí a mění biologické a psychické základy člověka. Jejích vnější podoby a projevy jsou však proměnlivé, protože jsou do velké míry projevem lidské kultury.

Projekce archetypů vznikají a vyvíjejí se jako stará božstva v mýtech, mají tedy vývojový aspekt. Archetypy se projevují ve snech a viděních, ve fantazii, v umění a v životních situacích. Vystopovat činnost archetypálních struktur přímo ve vlastním chování je bez přípravného studia a cviku pro člověka velmi těžké. Proto je výhodou, že jejich obrazy vidíme ve snech; podle těchto obrazů poznáváme, které vzorce chování jsou v nás momentálně aktivní, a můžeme se svému nitru lépe přizpůsobit.

Není-li archetyp prezentován ve snu, neznamená to, že ho v sobě nemáme. Prostě není aktivní a je přítomen jen potenciálně - to jest v možnosti. Obrazy archetypů jsou silně ovlivněné a modifikované kulturou ve které žijeme, a naší životní zkušeností.

Archetypy existují ve vývojových stupních a mohou přecházet jeden v druhý. Jsou to živé jevy a je těžké říci o nich něco určitého, ostatně tak je tomu se všemi psychickými jevy a pojmy. Všechny takové pojmy jsou jen zjednodušenými pomůckami, které potřebujeme, abychom mohli o těchto věcech nějak myslet a hovořit.

Archetyp není sám o sobě ani dobrý, ani zlý a jeho pozitivní či destruktivní vliv záleží na tom, jak se k němu postavíme. Zda mu podlehneme, budeme ho ignorovat, či naopak respektovat a brát v úvahu. Archetypy jsou neutrální, tak jako jiné přírodní jevy, jako vítr nebo voda; neobejdeme se bez nich, prospívají nám, ale jestliže je neznáme nebo je záměrně ignorujeme, mohou nám i velice uškodit.

Našemu vědomému egu připadá úloha uvědomit si vliv těchto archetypálních postav, které působí v našem „mimovědomí“, pozorně je vyslechnout, přijmout jejich rady a sladit jejich působení. Archetypů je mnoho, tolik, kolik je typických životních situací. Nejvýrazněji se archetypy aktivizují ve významných přechodných údobích a životních změnách, které jsou univerzální lidskou zkušeností.

Paralela mezi instinktem a archetypem je zjevná zvláště v období fyziologických změn, jako jsou puberta, porod, stárnutí, smrt, kdy se člověk začne chovat určitým obecně známým způsobem (např. standardní chování mladého zamilovaného člověka, chování mladé matky, specifické způsoby starých lidí a podobně) a kdy se příslušné universální archetypy aktivují.

Archetypy se ale mohou objevovat kdykoli nebo stále, často v krizových obdobích našeho života, když potřebujeme vnitřní silu. Vychází z nich fascinující, záhadné, tajemné obrazy bytostí nebo i věcí nadané velkým nábojem energie, to znamená, že v nás vzbuzují silnou citovou odezvu a že jim také můžeme nevědomky úplně podlehnout. Archetypy dávají smysl našemu životu, jsou základem našich hlubokých tužeb.


ARCHETYPY a jejich poznávání vám mohou pomoci:
 • osobní rozvoj
 • firemní marketing
 • budování značky

📍➖➖➖➖➖➖➖➖🔺🔻➖➖➖➖🎶➖➖➖➖

🎭 IMAGE ARCHETYP - Jistě se Vám stalo, že Vás někdo upoutal svým vzhledem. Víte jaký má náš vzhled vlastně význam a proč se každý den s takovou péčí oblékáme? Seznámíme vás s odkrýváním tajemství výrazů obličeje, líčení, tvarů účesů a také toho, jak se oblékáme. Naučíme vás také, co prozrazuje make-up o ženách. Víme, co všechno můžeme říct o člověku, když se podíváme na jeho oblečeni a co všechno na sebe vlastně prozrazujeme svým oděvem. Řekneme vám, co znamená, když náš postoj, gesta, způsob sezení, chůze a make-up či oblečení říká něco jiného, než se snažíme vyjádřit slovy…

 Image Archetyp vám může pomoci:
 • jaký vytváříte dojem na okolí - ten skutečný, nikoliv zahraný svou osobní rolí
 • jak rychleji a lépe komunikovat s komunikačním partnerem (osobně i pracovně)
 • jak se naladit na jeho způsob komunikace 
 • uvědomit si do té doby nepoznané stránky osobnosti
 • změnit přístup k práci, k druhu komunikace, k partnerovi
 • zjistit mnoho běžně skrytých informací

📍➖➖➖➖➖➖➖➖🔺🔻➖➖➖➖🎶➖➖➖➖


👔 SPIRITUAL IMAGE jsou způsoby života, co přesahují čas. Pomáhat lidem řešit a přijmout základní spirituální otázky lidského stavu pomocí vzhledu. Pro naplnění vašich představ můžeme vytvořit váš vzhled podle tohoto systému - a nebo vás jej můžeme naučit používat systematickým individuálním výcvikem.

Spiritual Image je úspěch uvědoměním si sebe sama v přechodu ze stavu, jak to je, do stavu, jak to má být. Lidé s vyšším přehledem o své osobnosti mají také dobré předpoklady být dobří manažeři, vůdčí osobnosti, poradci, ale také přátelé, milenci a partneři. Mají tedy velký potenciál uplatnění sama sebe ve společnosti. Dokáží předpovídat problémy (konflikty) předtím, než se zcela rozvinou, tudíž jim jsou schopni zabránit. Ovládají komunikaci a vyjadřováni pomocí svého vzhledu, díky kterým rozumí svému okolí a okolí rozumí jim. K lepšímu poznání se doporučujeme tento TEST OSOBNÍCH HODNOT - ZDARMA. Jeho výsledky vám přijdou e-mailem, jsou velmi zajímavé a test je zdarma.

Spiritual Image vám může pomoci:
 • když chcete do svého vzhledu přivést, projevit a vyjádřit svou spiritualitu, individualitu, osobnost - prostě sebe

📍➖➖➖➖➖➖➖➖🔺🔻➖➖➖➖🎶➖➖➖➖

🎨 MAKE-UP & STYL učím pro profesionály. I pro laiky, kteří se jimi chtějí stát. Používáme nový světový jazyk vizuální komunikace = 3AXIS® v líčení, oblékání a stylu. Chci vás jím svést k hříchu! Buďte u toho, kde vás naučí, jak vzniká špičková image. Rezervujte si své místo v kurzu, tréninku či workshopu. Vše připravuji pouze na míru a individuálně. Ať nezaspíte dobu, protože to by byl hřích ...

Trénink v image & stylu vám může pomoci:
 • zlepšit svou technickou profesionální úroveň
 • zvýšit rychlost
 • posunout svou odbornost

📍➖➖➖➖➖➖➖➖🔺🔻➖➖➖➖🎶➖➖➖➖


🎥 IMAGE AUDIT s použitím 3AXIS® posuzuje řadu aspektů, které mají vliv na to, jak jsou firma či jednotlivci vnímáni. Na základě získaných informací nabízím firmám i jednotlivcům možné kroky ke sladění celkového dojmu s tím, jak chce být firma vnímána svými zákazníky, zaměstnanci či konkurencí. V případě zájmu s klienty navazuji dlouhodobou spolupráci.

Image Audit vám může pomoci:
 • v chování a komunikaci zaměstnanců (color psychology)
 • v barevném ladění prostředí firmy (color consulting)
 • v prezentačních dovednostech
 • najde, a ukáže silné a slabé stránky vašeho firemní dress code, navrhne řešení
 • prostorově barevné řešení firmy 

📍➖➖➖➖➖➖➖➖🔺🔻➖➖➖➖🎶➖➖➖➖

💱 MEDIA CONSULTING - při něm tvořím, zakládám a spravuji aktivity JEDNOTLIVCŮ či FIREM na sociálních sítích, převážně na facebooku, ale i na twitteru, Linked INu atp. . 

Média consulting vám může pomoci:
 • ušetřit si starosti a vydělat na správě svých sociálních sítí

Komentáře